Cleo is een enthousiaste adviseur binnen het sociaal domein met een academische achtergrond in Gezondheidswetenschappen. Door haar brede achtergrond kan zij uit verschillende invalshoeken een probleem benaderen en analyseren. Cleo is een vrolijke en gedreven collega en werkt graag in teamverband aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Zij heeft een passie voor de publieke gezondheid en houdt zich daarom graag bezig met gezondheidsvraagstukken.

In haar master gezondheidswetenschappen heeft ze zich gespecialiseerd in preventie en publieke gezondheid. Vragen die zij graag beantwoordt zijn o.a. “Hoe kunnen we zorgen dat meer mensen gebruik maken van leefstijlinterventies?”, “Hoe kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen?” en “Hoe kan de samenleving inclusiever worden?”.