Ervoor zorgen dat kennis niet in de boeken blijft liggen maar wordt gebruikt om maatschappelijke impact te hebben, met als uitgangspunt dat hiervoor realistische doelen worden gesteld: dát is precies waar Daphne zich voor wil inzetten. 

Van huis uit is Daphne cultuurhistorica en in zekere zin dus een vreemde eend binnen het Sociaal Domein. Met een onderzoeksmaster op zak is zij echter sterk getraind om elk vraagstuk vanuit diverse perspectieven te bekijken en te analyseren. Gevolg is dat zij zich onderwerpen snel eigen maakt. Tel daar een gezonde portie humor, empathie en leergierigheid bij op en dan blijkt al snel dat met de juiste motivatie geen enkel domein onbegonnen gebied is. 

Bij PIT zet Daphne zich in voor efficiëntere informatiestromen en het deskundig oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Samenwerking ligt hieraan ten grondslag: waarom zou je immers steeds opnieuw het wiel uitvinden als al zo vaak is gebleken dat we in onze samenleving tegen dezelfde problematiek aanlopen?