Als eerstegraads bevoegd docent filosofie staat Jonatan midden in de maatschappij. Als filosoof beschikt hij over een sterk analytisch vermogen, en als religiewetenschapper is hij in staat om de wereld te bekijken vanuit het perspectief van een ander. Bij zijn (vrijwilligers)werk als redacteur voor de Nijmeegse Stadskrant heeft hij zijn schrijfvaardigheden kunnen ontwikkelen, en zijn betrokkenheid kunnen tonen voor de stad waarin hij woont.  

Jonatan staat voor sociale betrokkenheid en wil zijn vaardigheden toepassen om de maatschappij een stukje eerlijker, aangenamer en inclusiever te maken. Daarbij heeft hij oog voor verschillende perspectieven en vindt hij dat de inspraak van alle betrokkenen aandacht verdient. Verder vindt hij het leuk om uiteenlopende contacten te maken, en houdt hij veel van gezelligheid!