Als sociaal en cultureel antropoloog met een bachelor in sociaal werk heeft Yentl een belangstelling voor participatievraagstukken ontwikkeld. Hetgeen zij verder wil professionaliseren binnen het sociaal domein. In haar werk neemt zij graag mensen en structuren onder de loep en verbindt die met bredere maatschappelijke vraagstukken. Deze analytische focus combineert zij met een passie voor inclusie: een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.  

PIT biedt Yentl de mogelijkheid om vanuit verschillende posities in het domein werkervaring op te doen en zo de samenhang tussen partijen, beleid en uitvoering, te ervaren. Daarbij kan zij ook putten uit haar werkervaring binnen verschillende participatieprojecten.   

In haar vrije tijd is Yentl veelal te vinden in de internationale veelzijdigheid van haar woonplaats. Zij onderneemt graag activiteiten met nieuwe bewoners van haar stad om zo verschillende perspectieven te leren kennen en haar eigen horizon te verbreden.