Een gezonde, inclusieve en veilige toekomst, dát is waar Florianne naar streeft. Door haar achtergrond in gedragswetenschappen, beschikt ze over de juiste kennis om gedragsverandering te stimuleren. Ze is breed geïnteresseerd en gemotiveerd om zich in te zetten voor diverse maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van een gezondere levensstijl, het versterken van de sociale cohesie en de verduurzaming van de samenleving.  

Met een masterdiploma in de sociale psychologie en een flinke dosis mensenkennis houdt Florianne zich graag bezig met wat er speelt in de maatschappij. Ze ziet het belang van communicatie en denkt graag na over hoe dat sociale verbinding kan bevorderen. Daarbij gaat ze een uitdaging niet uit de weg.