De huidige arbeidsmarkt is een War on talent, organisaties hebben moeite met het aantrekken en blijvend aan zich binden van young professionals. Het bieden van een intern traineeship is een mogelijke uitkomst, maar uit analyse blijkt dat maar liefst 60% van de young professionals vroegtijdig uitstroomt of niet in dienst treedt bij de desbetreffende organisatie. Een gemiste kans en kostbare verspilling voor zowel werkgever als jong talent. PIT biedt een ontwikkelprogramma waar talent begeleid wordt van een starter naar een junior adviseur, waardoor de PITer na twee jaar een weloverwogen keuze kan maken en er duurzame uitstroom naar een tevreden PIT-partner plaatsvindt.

  • Gericht begeleiding voor een optimaal succes: wij begrijpen de valkuilen van traditionele traineeships en bieden gerichte begeleiding aan onze talenten. Zo zorgen we voor een succesvolle integratie binnen uw organisatie.
  • Aansluiting op ontwikkelwensen: ons talentprogramma is ontworpen om aan te sluiten bij de individuele ontwikkelwensen van talenten. Dit minimaliseert de kans op vroegtijdige uitstroom.
  • Zorgvuldige matching met uw organisatie: wij besteden veel aandacht aan de juiste match tussen talent en uw organisatie om mismatches te voorkomen en een langdurige samenwerking te bevorderen.

PIT biedt een antwoord op uw zoektocht naar getalenteerde professionals, specifiek gericht op maatschappelijke opgaven op zowel korte als lange termijn. Onze talenten, PIT’ers genoemd, zijn recent afgestudeerd aan een wetenschappelijke opleiding en hebben diverse academische achtergronden. Ze gaan 32 uur per week aan de slag met maatschappelijke opgaven en werken gemiddeld acht uur per week aan eigen ontwikkeling.

Na het succesvol afronden van het tweejarig PIT-traject stromen onze talenten uit naar één van de partners (opdrachtgevers), als adviseur of zelfstandig ondernemers. Voorbeelden van taken die PIT-ers gedurende het ontwikkeltraject vervullen zijn: beleidsondersteuner sociale ongelijkheid, adviseur contractmanagement, verkenner visie Sociale basis, procesbegeleider plan wijkontwikkeling, projectcoördinator armoedebestrijding, projectbegeleider opvang Oekraïners, uitvoeringsbeleid afwikkeling toeslagenaffaire.

PIT-partners geven aan dat een PIT-er zich onderscheidt door hun onderzoek vaardigheid, het zijn goeie verkenners, die kijken met een frisse en open blik. Ze zijn in staat om in korte tijd de juiste data te verzamelen en doelmatige analyses te maken. Ze zijn zelfstartend, werken snel en effectief waardoor in relatief korte tijd resultaten geboekt worden.

Wij vinden het essentieel om onze partners te betrekken bij het thema ’talentontwikkeling’ door middel van inhoudelijke bijenkomsten en netwerk borrels.
Ons kantoor zit aan de Zijpendaalseweg 51a Arnhem, dit kantoor delen wij met onze ”collega’s” van adviesbureau InterPactum.