In de gehandicaptenzorg heeft de herkeuring van de WAJONG’ers een grote impact gehad op de participatie van de zorgbehoevenden in het arbeidsproces, Jasper kon je vinden als Jobcoach om hen te begeleiden naar passend werk. 

Jongeren die door allerlei redenen zijn uitgevallen tijdens hun schooltijd en alsnog op zoek zijn naar een startkwalificatie om mee te kunnen doen in de maatschappij. Voor hen spande Jasper zich in om hen te begeleiden en te ondersteunen zodat zij alsnog hun ambities konden waarmaken. 

Met een bachelor in Social Work en een master in Religiewetenschappen heeft Jasper zowel de praktijk als de theorie van dichtbij gezien en meegemaakt. Met een progressieve kijk op beleid probeert hij de theorie en de praktijk aan elkaar te verbinden. Vanuit de religiewetenschap is zijn belangrijkste interesseveld gegroeid: “Zingeving”. Volgens Jasper is dit een thema waar wij de komende tijd volop mee te maken gaan krijgen. Jasper is goed bekend met vraagstukken op het gebied van participatie, werk en inkomen.