Wat Nanda kenmerkt is een intrinsieke drijfveer om zich in te zetten voor organisaties met impact, waar het gaat om mensen helpen en een verschil maken in de maatschappij. Door direct contact te leggen met anderen, of door op beleidsniveau verandering teweeg te brengen. Ze is een ambitieuze onderzoeker die zich met passie inzet voor vraagstukken over interculturaliteit, diversiteit & inclusie en sociale participatie. Hoe zij zich onderscheidt? Door te werken vanuit compassie, begrip en scherpzinnige reflectie op zichzelf en haar omgeving – in haar ogen onmisbare kwaliteiten voor de vraagstukken waar zij zich mee bezighoudt.