Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Vergrijzing en ontgroening zetten de sociale zekerheid onder druk, klimaatverandering eist structurele wijzigingen in de manier waarop we met de wereld omgaan en de migratiecrisis vergt een proactieve houding bestuur en overheid. We verwachten meer initiatief van de samenleving. Tegelijkertijd kenmerken tegenstellingen en toenemende polarisering de verhoudingen in die samenleving: hoe gaan we de komende jaren niet alleen goed met deze thema’s, maar ook met elkáár om?

Als politiek historicus beschikt Ruben over een scherp analytisch denkvermogen en een oog voor langetermijnontwikkelingen. Hij heeft tijdens zijn master veel kennis opgedaan over de manier waarop politieke partijen invulling geven aan de rol van de overheid en is nieuwsgierig naar de beleidswereld achter het politieke bedrijf.

Bij PIT wil hij zich met deze voorkennis, brede algemene interesse, kwalitatieve onderzoeksvaardigheden en een gezonde dosis humor inzetten voor de innovatie en hervorming van de sociale zekerheid. Zijn interesse gaat uit naar de spanning tussen burgerlijke initiatieven, participatie en de rol van de staat. Hij streeft hierin naar een sociale, activerende en open samenleving.