Donderdagmiddag 13 juni 2024 organiseert Publiek Innovatief Talent (PIT) het PIT-parterevent! Onze jonge talenten willen je deze middag graag inspireren en nemen je mee in hun visie op de uitdagingen van nu. Samen denken we na over een overheid van nu voor de oplossingen van morgen. Met onze paneldiscussie, themasessies en netwerkborrel staan we stil bij de uitdagingen van de publieke sector en op welke manier wij met jong talent toewerken naar oplossingen.. Hoe kijken onze PIT talenten tegen maatschappelijke opgaven aan en wat kan de inzet van onze PIT’ers uw organisatie brengen?  

Tijdens het event is er daarom ruim gelegenheid om kennis te maken met PIT, onze PIT’ers en andere aangesloten partners.  

ActiviteitBegintijdEindtijd
Inloop en ontvangst13:0013:30
Opening13:3013:45
Panelgesprek13:5014:40
Themasessies15:0015:45
Plenaire afsluiting16:0016:15
Borrel16:1517:30

Als adviseurs in de publieke sector werken we allemaal in een politiek geladen omgeving. De opgaven waaraan we werken, de oplossingen die we aankaarten en de bestuurders die daarover beslissen zijn allemaal ingegeven door het politieke debat. Politiek-bestuurlijke verhoudingen zijn allesbepalend, maar ook aan grote veranderingen onderhevig. Samen met Joop van den Berg en Angèle Welting gaan we in gesprek over de opgaven van nu en hun impact op de publieke sector. 

Joop van den Berg: als voormalig directeur van de Wiardi Beckman Stichting, voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer en later hoofddirecteur van de VNG heeft Joop van den Berg meer dan 20 jaar een actieve rol gespeeld in het politiek-bestuurlijke speelveld. Als oud-journalist, voormalig hoogleraar parlementaire geschiedenis en fellow bij het Montesquieu Instituut heeft Joop praktische ervaring en theoretisch overzicht op de publieke sector.  

Angele Welting: Angèle Welting is sinds 2022 wethouder in Zeist namens D66. Haar portefeuille omvat Ruimtelijke ontwikkeling, Jeugd, Onderwijs, Gezondheidszorg, Sport, Diversiteit en inclusie, Wijkdemocratie en buurtbudget. Niet alleen als politica en ambtsdrager, maar ook als voormalig directeur van het WerkgeversServicepunt Midden Gelderland en manager Bureau Jeugdzorg Utrecht heeft Angèle zich hard gemaakt voor de opgaven van het publieke domein. 

Ruben Vogels (PIT talent): als historicus is Ruben gespecialiseerd in het doorgronden van politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hij modereert het panelgesprek en zal samen met Angèle, Joop en het publiek de opgaven waarvoor we staan ontleden. Samen bespreken we de impact van die opgaven en verkennen we oplossingen voor de toekomst. 

Vanuit verschillende rollen en functies is Mieke werkzaam geweest voor het gemeentelijk bestuur, onderwijs en de zorg. Ze is deskundige op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken en heeft zich gespecialiseerd in talentontwikkeling en werkgeluk. Ze is als Directeur de motor van ons ontwikkelprogramma en zorgt er daarmee voor dat PIT’ers de juiste bagage meekrijgen om in het maatschappelijke werkveld in hun kracht te staan, waarde toe te voegen en succesvol te zijn.  

Rozet: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

10 Minuten lopen vanaf Arnhem Centraal.

Parkeren kan bij de Parkeergarage Rozet (Langstraat 10, Arnhem)


Tijdens het event kun je deelnemen aan een van onze drie themasessies! Ze zoomen allemaal in op de maatschappelijke uitdagingen waar de overheid nu voor staat bekeken vanuit het perspectief, kennis en kunde van en geleid door onze PIT’ers.

Onze stijgende pensioenleeftijd en de instroom van starters brengen op de moderne werkvloer jonge enthousiastelingen en doorgewinterde professionals samen. Deze generatieverschillen brengen een scala aan perspectieven, waarden en werkgewoonten met zich mee. Organisaties kunnen het volledige potentieel van hun talenten benutten door zich bewust te zijn van deze diversiteit en kracht te putten uit verschillende denk- en werkwijzen. Samen onderzoeken we hoe de werkvloer van vandaag de oplossingen van morgen gaat brengen.  

Florianne Rasch: Met een achtergrond in psychologie en een master in sociale gedragsbeïnvloeding heeft Florianne een brede kennis opgedaan over maatschappelijke onderwerpen. Haar expertise strekt zich onder andere uit tot generatieverschillen op de werkvloer en hoe deze het best ingezet kunnen worden om succes en werkplezier voor iedereen te realiseren. 

Verkokerd, in silo’s of op het eiland: de overheid kan soms verdrinken in zijn eigen expertisegerichtheid. Hoe kunnen we deze patronen doorbreken en daarbinnen een productieve, domeinoverstijgende werkcultuur vestigen? Aan de hand van een aantal creatieve vragen gaan we met elkaar in gesprek over de concrete uitdagingen van domeinoverstijgend werken en manieren om dit in de praktijk succesvol in je organisatie op te bouwen. 

Auryn van Klaveren: Met een achtergrond in interdisciplinaire sociale wetenschappen beschikt Auryn over een diepgaand gevoel voor maatschappelijke vraagstukken en de complexiteit die daarachter ligt. Ze pleit voor een creatieve benadering van opgaven om die complexiteit in kaart te brengen en innovatieve oplossingen aan te dragen. Met haar brede blik en creativiteit zoekt ze samen met jou tijdens deze themasessie naar optimale werkvormen! 

In deze themasessie gaan we aan de slag met Big Data in de publieke sector. Dit krachtige middel kan gebruikt worden voor een efficiënte en laagdrempelige overheid, maar zaken als de toeslagenaffaire maken duidelijk dat het gebruik van Big Data ook een keerzijde heeft. Hoe kunnen we data gebruiken zonder de inwoner uit het oog te verliezen? Daarover gaan we graag het gesprek aan!

Jonatan Faber: Als voormalig filosofiedocent heeft Jonatan ervaring met het kraken van ethische vraagstukken en begeleiden van discussies. In zijn spectrumdebat combineert hij deze vaardigheden om iedereen de ruimte te geven vanuit eigen kennis en inzicht te reflecteren op de mogelijkheden en valkuilen van Big Data. 

Lijkt 1 van deze themasessies je interessant, vergeet dan niet om je hieronder aan te melden. Wil je er graag bij zijn, gezellig bijpraten met netwerkpartners en onze PIT-talenten ontmoeten? Meld je dan ook aan en kom naar de netwerkborrel!